לחם חוק

ייצוגית נגד נביעות בטענה לכשלים בבר מים אותו שיווקה והתנהלות רשלנית מול הצרכנים

23 במאי 2017

לטענת התובעים, טעם הלוואי הרע של המים שמנפק בר המים נוביה אינו מאפשר לשתות אותם, ועל אף הכשל של המוצר והפרת ההסכם על ידי נביעות, התנהלה החברה באטיות ובחוסר יעילות המגיעה כדי רשלנות, והתעכבה בטיפול בתקלות. מחוות דעת מומחה המצורפת לבקשה עלה, כי במים של בר המים קיימים חיידקים וכלור מעבר לשיעור המותר