זחוק של זהבי הכרם. צילום מסך
לחם חוק

המלחמה על החריף: האחים לבית זהבי ביקשו למנות בורר לחברת זהבי הכרם

12 במרץ 2018

לדברי נועם זהבי מבקש הבוררות, לאחר החתימה על הסכם המייסדים עם הוריו הוא ניסה לקדם את ענייני החברה כמנכ”ל החברה אך אחיו לא שיתפו פעולה עמו, לדבריו. בעקבות כך נתגלעו מחלוקות ביניהם ונוצר משבר שפגע ביכולתו לנהל את החברה עד הצורך לעזיבתו מתוך התחשבות בבריאות הוריו