במבה נוגט
לחם חוק

ייצוגית נגד אסם בטענה להטעיה באריזות של במבה נוגט

28 בדצמבר 2017

נטען כי מדובר בהתייקרות סמויה של מוצר צריכה בתכולה מופחתת, בדרך שיווקית מתוחכמת ושנונה, ולכך מתווסף מימד של מצג שווא של “מכירה מיוחדת” ביחס למוצר על מנת להשיא בניגוד לדין את רווחיות המוצר